Masz konto? Zaloguj się
logo mama i tata
logo żagiel
tło porozmawiajmy o historii
telefon
Masz konto? Zaloguj się
co możesz wygrać
papier papier
co możesz wygrać
cel projektu

Celem projektu „Porozmawiajmy o historii” jest zachęcenie młodzieży do przygotowania materiału, opartego o interakcje z rodziną i najbliższym otoczeniem, dotyczącego odtwarzania i budowania zachowań patriotycznych w oparciu o wartości przekazywane w małżeństwie i rodzinie, parafii, szkole czy klubie sportowym. Projekt odnosi się do historii mówionej i przekazywanej w domu rodzinnym i najbliższym otoczeniu. Dzięki projektowi uczniowie będą mieli szanse na pogłębioną interakcję ze swoimi rodzicami, dziadkami oraz miejscowymi instytucjami. A także poznanie bądź pogłębienie wiedzy dot. lokalnych bohaterów poprzez przegląd pamiętników, listów, dokumentów, albumów zdjęć, śladów historii zachowanych w rodzinie, parafii, szkole i klubie sportowym i przekazanie jej rówieśnikom w wybranej formie (video bądź fotoreportażu) dającej szerokie pole do kreatywnej narracji.

super
Zaproszenie i instrukcja dla uczniów
Zaproszenie i instrukcja dla nauczycieli
sponsor projektu
logo ministerstwo kultury
logo IDMN
logo Fundusz patriotyczny

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.